OBJEDNÁVKA info@omnes.sk
+421948737744

BOZP - kompletné zastrešenie

BOZP - kompletné zastrešenie

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Kontaktný formulár

 

Povinnosťou každého zamestnávateľa je mať zabezpečenú ochranu zdravia pri práci. Naša spoločnosť sa dlhodobo venuje danej problematike a pomáhame stovkám zamestnávateľov.

Vypracujeme pre Vás kompletnú dokumentáciu a zabezpečíme všetky potrebné náležitosti aby ste splnili prísne zákonné podmienky. 

Stačí keď vyplníte náš kontaktný formulár a my Vám radi so všetkým pomôžeme.

Naša služba zahŕňa vypracovanie kompletnej dokumentácie a jej aktualizácia v prípade zmeny zákonov presne na mieru pre Vašu spoločnosť. Zaškolíme Vašich zamestnancov v oblasti ochrany zdravia pri práci a budeme sledovať potrebu opätovného zaškolenia po uplynutí lehôt. 

 

 

Povinnosti zamestnávateľa pri bezpečnsoti a ochrane zdravia pri práci:

  • vypracovanie dokumentácie pre BOZP
  • pravidelné vykonávanie kontroly dodržiavania bezpečnosti na pracovisku
  • vytvorenie kategorizácie vykonávaných prác na pracovisku
  • vypracovanie analýzy rizík na pracovisku
  • zabezpečenie pravidelných lekárskych prehliadok pre zamestnancov
  • prvotné a pravidelné oboznamovanie zamestnancov o problematike a dodržiavaní postupov pri BOZP
  • evidencia pracovných úrazov vzniknutých na pracovisku
  • zabezpečenie osobných ochranných pracovných pomôcok
  • vypracovať zoznam zakázaných prác pre mladistvých, tehotné ženy, matky do konca deviateho mesiaca po porode a dojčiace ženy

Naše referencie

Máte záujem o naše služby? Kontaktujte nás

Kontaktný formulár